Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач ПК» 7,8 кл.       


Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач ПК» 7,8 кл.       
Чорнобут О.С.

Пояснювальна записка

Програма розрахована на вивчення інформатики в 7 або 8 класі загальноосвітніх навчальних закладах, які забезпечені комп’ютерною технікою. Програма авторського допрофільного курсу «КОРИСТУВАЧ ПК»  спланована для основної школи. Курс розрахований на  34 години (1 година на тиждень). Передбачається, що учні які будуть вивчати даний курс вивчали інформатику факультативно з п’ятого класу.

Актуальністю даної програми є те, що при вивченні курсу «Користувач ПК» учні приходячи до 9 класу,  мають добре сформовану базу знань та практичних навичок з використання інформаційної системи комп’ютера, основних системних програм .

У ході вивчення допрофільного курсу учні знайомляться з особливостями інформаційної системи та її складовими, операційною системою, апаратними складовими сучасного комп’ютера.

В даному курсі практичній роботі відведено  третину курсу. В процесі практичних занять учні удосконалюють свої знання при роботі з системними програмами, вивчають правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером, правила роботи з дисками, загальні правила експлуатації сучасних комп’ютерів

Мета й завдання програми

Метою курсу є формування в учнів практичної та теоретичної бази знань з  основ інформатики , умінь і навичок ефективного використання сучасних  комп’ютерних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити підготовку учнів до 9 класу, формування у них інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності.

Завдання курсу:

  • сформувати знання, вміння та навички необхідні для використання засобів сучасних інформаційних технологій при рішенні задач, пов’язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, представленням, передачею;
  • сформувати практичні навички роботи на ПК для ефективного рішення різноманітних задач;
  • розвивати в учнів вміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, використовувати електронні засоби обміну даними;
  • прививати учням основи інформаційної культури.
  • ознайомити з провідними поняттями інформатики, з важливими галузями використання обчислювальної техніки.

 

(Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-61 від 13.02.2013 Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №3 від 30.09.2012)

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *